BAR CAFETERIA EL BALTA

Bars / CIBERCAFÈ Ciutat Meridiana

Associació:Zona Nord

Rasos de Peguera, 23 LOC
Dilluns-divendres: 19.00-21.00h
Dissabte: 8.00-14.30h