Viu el comerç divers

Nou Barris és un excel·lent exemple de territori integrador.

Durant les dècades dels anys cinquanta i seixanta els barris d’aquest districte van ser punt d’acollida d’una part important de població arribada d’altres indrets de la península. I, a partir de la dècada dels 90, l’arribada de comerciants provinents d’altres països ha omplert els carrers de nous productes, nous llenguatges, nous aromes i colors.

Es el que anomenem “comerç divers”, cada dia més present en la nostra societat i amb un valor afegit indiscutible.

És un privilegi poder comptar amb l’experiència dels/les comerciants que lideren aquests comerços i veure les ganes, la dedicació i l’esforç que hi aboquen.

Ells i elles, persones nascudes aquí i allà, han revifat molts petits comerços que havien anat desapareixent, han apujat moltes persianes i s’han arrelat al territori enriquint-lo amb la seva experiència vital i enfortint els valors intrínsecs de la proximitat.

I són també ells i elles els qui ens asseguren, des de l’experiència viscuda darrere el taulell, que aquesta és la millor forma de combatre els prejudicis, estereotips i rumors que encara planegen sobre les persones nouvingudes.
La campanya “Viu Nou Barris, Viu el Comerç Divers” no només vol donar a conèixer les botigues de comerciants provinents d’altres països, també vol integrar aquests comerços dins el teixit associatiu i aconseguir la seva participació activa.

Amb la seva participació dins el teixit associatiu, tots hi guanyem: els comerciants “de tota la vida”, els comerciants nouvinguts i tot el veïnat del districte, que pot arribar millor a les seves ofertes, activitats i promocions.

La campanya compta amb quatre línies de treball:

  • Accés a la informació, l’acció i la cultura local: proporcionant als comerciants documentació traduïda a la seva llengua i promovent la incorporació de personal divers amb habilitats interculturals a la resta de comerços.
  • Interacció positiva: afavorint el coneixement entre membres d’entitats de contextos culturals diversos i entre comerços i entitats de cultures diverses.
  • Reconeixement de la diversitat: incloent activitats de cultures diverses a les festes dels barris i celebrant festivitats importants a d’altres cultures. L’Any Nou Xinès n’és un exemple, i durant els darrers anys s’ha celebrat a Nou Barris amb múltiples activitats, actuacions, rues, etc.
  • Promoció de l’associacionisme: incorporant comerços diversos a les associacions de comerciants.
Aneu a comprar als comerços “diversos”. Hi trobareu confiança, calidesa, respecte, coneixement, acollida, convivència, i escalf!